Krst piva Divočina

V sobotu 26. októbra 2019 sa v košickom podniku Pokhoi uskutoční slávnostné narazenie prvého sudu piva DIVOČINA. Súčasťou krstu tohto piva bude aj beseda zo zástupcami VLKa. Pivo navaril Padre Brewing Company v spolupráci s Lesoochranárskym zoskupením VLK a legendárnym podnikom Pokhoi.

VLK chce, aby desať percent Slovenska bolo skutočné chránené územie, kde sa nebude rúbať, stavať, ťažiť, poľovať a jazdiť na motorových vozidlách.
Preto by bolo vhodné dať 10% z ceny tohto piva VLKom.
Ale nám sa to zdá málo, a tak dávame 20% z predaja tohto piva VLKom.

Lesoochranárske zoskupenie VLK bráni prirodzené lesy v stredoeurópskom regióne už tridsať rokov. Kupujeme ohrozené prirodzené lesy a vytvárame v nich súkromné bezzásahové rezervácie, odhaľujeme krádeže a nelegálne činnosti v lesoch, priamymi akciami priamo v teréne zastavujeme ťažby zbytkov najkrajších slovenských lesov, vydávame knihy, letáky, usporadúvame medzinárodné konferencie, prednášky a pre aktivistov výukové terénne pobyty v lesoch.

Parom

Ponuka a predstavenie pív pivovaru Parom

Predstavujeme pivá, ktoré sú aktuálne v ponuke pivovaru Parom. Pivo sa dá zohnať aktuálne vo fľaškovej forme a bežne aj v čapovanej forme v rôznych

"Pivo bez paľenky, vyrucené peňeži"

Close Menu
×
×

Cart